Algebrator

Algebrator 5.0

Teaches mathematics and solves problems
Người dùng đánh giá
4.0  (93 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.0.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SoftMath Inc
Solves algebra, trigonometry and statistics problems through multiple methods, simplifies equations, calculates logarithms and works with complex numbers, logarithms, matrices, etc. It also shows you how the algebra rules are applied in each exercise.
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học bao giờ phát triển. Nó sẽ cản nhất là bực mình toán vấn đề là ông ném vào nó. Algebrator có thể chỉ cho mọi bước đi với mọi câu trả lời, phục vụ như một tự động phó cho toán học ở mỗi tầng.
Học sinh dùng Algebrator với phụ ở trong lớp học, cũng như phải giúp họ với nhanh chóng và chính xác nhiệm vụ của họ toán chuyện đó.
Các giáo viên hãy tận hưởng Algebrator như một trợ lý cho nhanh tạo ra những bài học và mẫu vấn đề/giải pháp, và tôi cũng đánh giá cao Algebrator là khả năng hoạt động như một bổ trợ, tự động dạy trợ cho các sinh.
Homeschoolers và những bậc cha mẹ muốn con cái họ, để sống sót trong môn toán dùng Algebrator là một khóa bồi dưỡng cho bản thân và một giá cả phải chăng 24/7 toán học cho con cái họ. Algebrator đã giúp rất nhiều người lớn learners (tái)học toán ở của mình, thoải mái soát bước đi.
Algebrator là hoàn toàn Math Tutoring giải pháp, thích hợp cho việc giải quyết toán vấn đề đường từ Pre-Algebra qua Advanced College cấp.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng